Podmienky nájomnej zmluvy

 • Podpísaním nájomnej zmluvy súhlasíte s prenájmom vozidla od spoločnosti City Metal, s.r.o. a so zodpovednosťou za vozidlo a ostatné položky prenajaté podľa zmluvy až do ich vrátenia zástupcovi. Je na Vašej zodpovednosti vrátiť prenajaté veci a vozidlo v rovnakom stave aké Vám bolo poskytnuté.

Škoda

 • Ste zodpovedný za každú škodu na základe dokázanej technickej poruchy vozidla na prenajatom vozidle, ktorá nebola poznačená a uvedená v zmluve. Ste zodpovedný za každú poistnú udalosť , a budete niesť finančnú zodpovednosť a hradiť všetky náklady na opravu spojené s poistnou udalosťou. Ak ste nevyužili možnosť špeciálneho pripoistenia vozidla budete 100% finančne zodpovedný za celu výsku náhrady škody . Po ukončení a likvidácii poistnej udalosti sa dopočítajú naše náklady a za rozdiel medzi vyplatenou sumou od poisťovne a amortizáciou budete niesť plnú finančnú zodpovednosť .  Ak ste nevyužili naše špeciálne pripoistenie ktoré Vás kryje do výšky vášho zloženého depozitu bude Vám naúčtovaný aj poplatok za ušlý zisk v sume za dennú sadzbu danej kategórie vozidla odo dňa poistnej udalosti až do ukončenia poistnej udalosti, v prípade totálnej škody do odpredaja vraku na burze vrakov, alebo v prípade opravy až do ukončenia opráv na vozidle. 
 • Je zakázané strhávať reklamné nálepky. V prípade ich poškodenia sa účtuje pokuta 10€ za každú poškodenú nálepku.
 • V prípade natankovania nesprávneho paliva do vozidla v dobe prenájmu vozidla bude následne vozidlo povinne servisované v autorizovanom servise, kde bude nutne vymenený katalyzátor . Budu odobraté vzorky paliva a budete zodpovedný za celkovú škodu a následne odstránenie závady. Tiež budete musieť uhradiť všetky vzniknuté vedľajšie náklady.  

Vrátenie vozidiel mimo našich otváracích hodín

 • Ak chcete vrátiť auto mimo otváracích hodín stále ste za neho zodpovedný až do prihliadnutia a autopožičovne
 • Odporúčame dôkladne skontrolovať vozidlo a urobiť fotografie
 • Vozidlo by ste mali zaparkovať na bezpečnom mieste na povolenom parkovisku
 • Odporúčame, aby ste s našim zástupcom spoločne odkontrolovali stav vozidla

Dopravné priestupky

 • Ste zodpovedný za všetky dopravné priestupky počas celej doby zapožičania
 • Okrem pokuty Vám môžeme zaúčtovať ešte aj administratívny poplatok

Palivo

 • Máte možnosť na vyžiadanie dostať plnú nádrž paliva, s ktorým ste povinný vrátiť vozidlo a tiež dohliadnuť na to, aby bol správne natankovaný druh paliva
 • Tieto poplatky Vám budú vystavené na začiatku nájmu k autu

Ďalší vodič

 • Vozidlo môže viesť len osoba,
 • ktorá je uvedená v nájomnej zmluve

Vrátenie

 • Pokiaľ autopožičovňa neurčí inak, vrátite vozidlo v dohodnutom termíne a na dohodnuto mieste, v prípade ak tak neurobíte, bude Vám naúčtovaná zmluvná pokuta

Nájomná zmluva

 • Pozorne si prečítajte všetky podmienky, ak niečomu neporozumiete, požiadajte autopožičovňu o vysvetlenie
 • Súhlasíte so zaslaním zmluvy na váš e-mail

Reklamácie

 • Všetky informácie ohľadom reklamácií nájdete v sekcii Reklamácie
 • Minimálny vek vodiča: 18 rokov

Rezervácie

 • Rezervácia môže byť potvrdená iba pre skupinu vozidla

Zrušenie ezervácie

 • Zrušenie rezervácie je možné telefonicky, prípadne emailom
 • V prípade zrušenia rezervácie najneskôr 72 hodín pred jej začiatkom bude vrátených 100% zo sumy
 • V prípade zrušenia rezervácie najneskôr 24 hodín pred jej začiatkom bude účtovaný poplatok vo výške 50% zo zaplatenej sumy
 • V prípade zrušenia rezervácie neskôr než 24 hodín pred začiatkom rezervácie nemá klient nárok na vrátenie platby

Platobné podmienky

 • Akceptované sú VISA, MASTER, AMERICAN EXPRES, EC/MC
 • Výška depozitu sa líši od kategórie vozidla od 165€ do 300€
 • Pre presný výpočet zadajte potrebné informácie na webe citymetal.eu alebo cez aplikácu android, IOS, Windows alebo kontaktujte pobočku

Výpočet ceny prenájmu auta

 • Dennou sadzbou sa rozumie 24 hodín požičania za každú začatú druhú hodinu
 • Po 24 hodinách sa účtuje ďalší celý deň
 • Ceny zahŕňajú povinné zmluvné poistenie (PZP) + základné (CASCO) havarijné poistenie

Dotankovanie

 • Prenajímame vozidlá aj s plnou nádržou, preto za chýbajúce pohonné hmoty pri vrátení vozidla sa účtuje poplatok + možné manipulačné náklady za dotankovanie
 • Za nevrátenie dokladov a/alebo kľúčov (strata, zabudnutie) do 24 hodín sa účtuje poplatok vo výške 350 €
 • Poplatok za nevrátenie povinnej kompletnej výbavy je podľa zmluvných podmienok 60 €
 • Letiskový poplatok pri požičaní sa účtuje 1 % z ceny prenájmu naviac.
 • Počas zimnej údržby v čase od 1.10.-31.3 sa účtuje poplatok (zimné pneumatiky)

Služby mimo našich otváracich hodín

 

Doplnky do auta

 • zimné reťaze, detská autosedačka, držiaky na lyže, GPS navigácia, sú za poplatok podľa cenníka

Pristavenie / Vyzdvihnutie

 • Na požiadanie pristavíme a preberáme vozidlo kdekoľvek po celom území Slovenska za poplatok

Cesta do zahraničia

 • Vstup nie je povolený do krajín: Albánsko, Bulharsko, Bývalé štáty Juhoslávie mimo Chorvátska, Rusko, Ukrajina, Rumunsko

Poistenie

 • Havarijné poistenie COW, TP, poistenie osôb, úrazové poistenie je možné uzavrieť za poplatok v príslušnej poisťovni
 • Ponúkame čiastočné krytie škôd spôsobených poškodením, stratou alebo odcudzením vozidla
 • V prípade užitia drog, alkoholických nápojov a iných omamných látok, je klient plne zodpovedný za škody na vozidle, aj v prípade zaplatenie pripoistenia vozidla
 • Akékoľvek krátenie poisťovne vyplývajúce zo škody na vozidle je automaticky prenášané na nájomcu
 • V prípade, že nájomca nechá kľúče, alebo iné dôležité dokumenty vo vozidle je plne zodpovedný v prípade ich straty voči prenajímateľovi.

Ďalšie informácie

 • Nezodpovedáme za majetok klienta a za veci ponechané vo vozidle
 • Spätné vrátenie nie je možné
 • Vyhradzujeme si právo zmeny podmienok prenájmu

Zodpovednosť

 • Klient je plne zodpovedný za všetky poplatky súvisiace s dĺžkou prenájmu, počas ktorej klient vozidlo používal

Doplnky

 • Navigácia je na vyžiadanie za poplatok

Doba prenájmu

 • Každé predĺženie prenájmu je klient povinný nahlásiť minimálne 24 hodín pred ukončením nájmu
 • Predĺženie sa musí zrealizovať osobne na pobočke so zástupcom a nájomca musí dostať písomné povolenie o predĺžení a zaplatiť nájomné v plnej výške prenajímateľovi
 • Akékoľvek nepredĺženie v termíne bude považované ako neoprávnené užívanie cudzieho vozidla so všetkými následkami

Doplňujúce podmienky – Preťaženie vozidla

 • Vozidlá v kategórií M, N, sú vozidlá N1, teda ich celková hmotnosť nesmie presiahnuť pri kategórií M 3 000 kg, čo znamená, že hmotnosť nákladu nesmie presiahnuť 1 080 kg
 • Pri kategórii N je povolená hmotnosť 3 500 kg, čo znamená, že náklad nesmie presiahnuť 1 365 kg.
 • V prípade, že nastane preťaženie vozidla, klient tak porušil podmienky spoločnosti a musí uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 3 000 € + nárok na náhradu škody
 • V prípade prenájmu pre podnikateľské subjekty má klient možnosť odpočítať DPH

Nájomca podpisom tohto elektronického dokumentu prostredníctvom technického vybavenia Prenajímateľa súhlasí so spracovaním svojho podpisu a súvisiacich údajov (aj biometrických), ktoré ho jednoznačne a nezameniteľne identifikujú, a súhlasí so zaslaním tejto zmluvy, ako aj platobných a daňových dokladov na svoju e-mailovú adresu.

Napíšte nám

Zavolajte nám

+421 917 177 222

Pracovná doba: Po – Pia, 8:00 – 18:00
Služby mimo pracovnej doby: príplatok 20€

CITYMETAL s.r.o.

 • Hrnčiarska  2/A, 040 01 Košice
 • Obchodná 2, 071 01 Michalovce

 

Rezervujte si auto jednoducho a rýchlo online

Telefonicka rezervacia+421 917 177 222